0515 23 28 50

Aanmelden vrijstelling AMvB grondgebondenheid

Melkveebedrijven kunnen vrijstelling krijgen van de eis dat een deel van de groei van het melkveefosfaatoverschot gecompenseerd moet worden met extra grond.
Top