0515 23 28 50

Aanmelding equivalente maatregelen akkerbouw tot 1 juni

Bij bovengemiddelde gewasopbrengsten mag onder voorwaarden een extra stikstof- of fosfaatnorm toegepast worden.
Top