0515 23 28 50

Aanpassing gebruik meststoffen op natuurterrein en overige grond

Differentiatie gebruiksnormen overige grond, gebruiksbeperkingen natuurterrein moeten nauwkeuriger beschreven worden in gebruiksovereenkomsten.
Top