0515 23 28 50

Aansprakelijk voor elkaars btw-schulden in fiscale eenheid

Maakt u onderdeel uit van een fiscale eenheid btw, dan bent u hoofdelijk aansprakelijk voor de btw-schulden van alle deelnemende partijen. Let hier op als u bijvoorbeeld een nieuwe fiscale samenwerking aangaat. Wordt de fiscale constructie verbroken? Maak daar dan direct melding van bij de Belastingdienst om ook de aansprakelijkheid te beëindigen.

Onderlinge diensten en leveringen niet belast
Het belangrijkste voordeel van een fiscale eenheid btw is dat onderlinge leveringen en diensten van betrokken ondernemers niet belastbaar zijn en dus geen btw-gevolgen hebben. Er is maar één ondernemer, namelijk de fiscale eenheid btw. Deze partij moet de btw berekenen en afdragen.

Let op btw-schulden bij herstructurering
Een belangrijke consequentie van een fiscale eenheid btw is dat u hoofdelijk aansprakelijk bent voor de btw-schulden van alle deelnemende partijen. Daarom is het, bij voornamelijk herstructureringen, van belang om te controleren of er sprake is van een fiscale eenheid én of er btw-schulden zijn. Bij staking van de fiscale samenwerking is het van groot belang hier direct melding van te maken bij de Belastingdienst. De aansprakelijkheid komt dan direct te vervallen.

Let op! Bij beëindiging blijft de hoofdelijke aansprakelijkheid gelden voor btw-schulden die betrekking hebben op het tijdvak dat ligt vóór de datum van melding.

Wanneer bent u een fiscale eenheid btw?
Voor de btw vormt u een fiscale eenheid als de ondernemingen in financieel, organisatorisch en economisch opzicht met elkaar verweven zijn. Ook moeten de partijen zelfstandige ondernemingen zijn en in Nederland gevestigd. Dit is geen keuze. Om duidelijkheid te verkrijgen of er daadwerkelijk sprake is van een fiscale eenheid btw kan, met terugwerkende kracht, een beschikking bij de Belastingdienst worden opgevraagd. De Belastingdienst kan ook op eigen initiatief deze beschikking afgeven. Dit kan niet met terugwerkende kracht.

Top