0515 23 28 50

Afgeroomde fosfaatrechten vervallen, afromingspercentage wordt verhoogd

Minister neemt maatregelen om het aantal fosfaatrechten onder het sectorplafond te brengen.
Top