0515 23 28 50

Afschrijving aanhorigheden bedrijfsgebouwen

Sleufsilo, mestsilo en erfverharding zijn aanhorigheden van gebouwen en daarom niet apart afschrijfbaar
Top