0515 23 28 50

Afschrijving dier- en fosfaatrechten

Rechten kunnen worden afgeschreven tot 31 december 2027
Top