0515 23 28 50

Afschrijvingsnormen voor agrarische bedrijfsgebouwen

Vanaf 2017 gelden fiscale afschrijvingsnormen voor nieuwe agrarische bedrijfsgebouwen
Top