0515 23 28 50

Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2024

Forse stijging pachtnormen in alle pachtprijsgebieden als gevolg van zeer hoge inkomens in 2022
Top