0515 23 28 50

Begrazingsovereenkomst is geen geldige gebruikstitel

Steunaanvrager heeft wel een zekere autonomie over de begrazing van de percelen, maar niet over het beheer
Top