0515 23 28 50

Vrijstellingsregeling zoogkoeien

Vrijstelling fosfaatrechten mogelijk voor vrouwelijk jongvee dat bestemd is om een kalf te krijgen
Top