0515 23 28 50

Betaal ik inkomstenbelasting over de huurinkomsten van mijn vakantiewoning?

Ik heb een vakantiewoning die ik gedeeltelijk verhuur. Over deze verhuur betaal ik 6% btw. Moet ik daarnaast ook nog inkomstenbelasting betalen over de ontvangen huur?

De vakantiewoning zal over het algemeen belast zijn in box 3. In box 3 betaalt u geen belasting over de ontvangen huur maar over de WOZ-waarde van de vakantiewoning. Tot 2016 bedroeg de belasting in box 3 nog 30% berekend over een forfaitair rendement van 4% van de waarde van uw vakantiewoning (per saldo 1,2%). Vanaf 1 januari 2017 geldt een nieuwe vorm van belastingheffing in box 3. Het belastingtarief blijft 30%, maar het forfaitair rendement wordt berekend aan de hand van een vermogensmix en drie schijven met elk een eigen jaarlijks wisselend forfaitair rendementspercentage. Voor het jaar 2017 wordt het forfaitair rendement tot een belastbaar vermogen van € 100.000 waarschijnlijk 2,9%, tussen de € 100.000 en de € 1.000.000 waarschijnlijk 4,7% en daarboven waarschijnlijk 5,5%. Er geldt vanaf 2017 een vrijstelling voor het gehele vermogen in box 3 van € 25.000 per persoon.

Let op! Als de exploitatie van uw vakantiewoning dusdanige vormen aanneemt dat deze het normale actieve vermogensbeheer te buiten gaat, wordt de vakantiewoning niet belast in box 3 maar in box 1. In dat geval betaalt u wel inkomstenbelasting over de ontvangen huur. Twijfelt u of uw vakantiewoning in box 3 of in box 1 valt, overleg dan met onze adviseurs.

Top