0515 23 28 50

Betalingsrechten en blokkerende zeggenschap jonge landbouwers

Bij de extra betaling jonge landbouwers of voor betalingsrechten uit de Nationale reserve moet de jonge landbouwer blokkerende zeggenschap hebben.
Top