0515 23 28 50

Betalingsrechten en niet-landbouwactiviteiten

Landbouwgrond in principe alleen subsidiabel indien deze het gehele jaar wordt gebruikt voor landbouw
Top