0515 23 28 50

Betalingsrechten uit Nationale reserve

Extra betalingsrechten mogelijk voor starters, jonge landbouwers en percelen die voor het algemeen belang werden gebruikt.
Top