0515 23 28 50

Geen vergoeding faunaschade voor gronden met beperkingen

Faunaschade op gepachte gronden niet vergoed, als het landbouwkundig gebruik ondergeschikt is aan de natuurbestemming
Top