0515 23 28 50

Boeterente op eigenwoningschuld aftrekbaar

Boeterente, die de bank u in rekening brengt omdat u uw eigenwoningschuld (gedeeltelijk) aflost, oversluit of wijzigt, is aftrekbaar. Dat geldt ook voor de boeterente die bij rentemiddeling wordt 'uitgesmeerd'. Normaal gesproken is de boeterente die u in één keer betaalt, bijvoorbeeld bij het oversluiten van uw hypotheek voor de eigen woning, aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting. In de praktijk bestaat echter onduidelijkheid over hoe om te gaan met de boeterente in geval van rentemiddeling.

Rentemiddeling
Door de lage hypotheekrente kiezen steeds meer woningeigenaren ervoor om hun hypotheek open te breken en deze tegen een lagere rente opnieuw vast te zetten. Biedt uw bank hiervoor rentemiddeling aan, dan hoeft u de in rekening gebrachte boeterente niet in één keer te betalen. De boeterente wordt dan 'uitgesmeerd' over de nieuwe rentevaste periode. Met een opslag wordt die boeterente verdisconteerd in de nieuwe lagere hypotheekrente. Onlangs is duidelijk geworden dat ook de boeterente ingeval van rentemiddeling aftrekbaar is, mits dit een reële vergoeding betreft voor het renteverlies dat de bank lijdt vanwege het (gedeeltelijk) aflossen, wijzigen of oversluiten van een eigenwoninglening.

Let op! Andere opslagen die de bank voor de rentemiddeling in rekening brengt zijn niet aftrekbaar, tenzij het totaal van die opslagen verwaarloosbaar is (niet meer dan 0,2%). Denk bijvoorbeeld aan een vergoeding voor het risico van vroegtijdig volledig aflossen van de eigenwoningschuld bij verkoop.

Tip: Heeft u de afgelopen jaren boeterente door middel van rentemiddeling betaald, heeft u deze niet in aftrek gebracht en is de aanslag inkomstenbelasting inmiddels definitief, neem dan contact met ons op. Mogelijk komt u alsnog in aanmerking voor een ambtshalve vermindering.

Top