0515 23 28 50

Derogatie eindigt in 2025

Derogatie wordt stapsgewijs afgebouwd, transitietegemoetkoming voor landbouwers die in 2021 een derogatievergunning hadden.
Top