0515 23 28 50

Diverse bedrijfsblokkades melkveehouderijen onterecht

Melding doodgeboren kalveren niet verplicht, bedrijfsblokkade te zwaar middel bij enkele afwijkingen
Top