0515 23 28 50

Duidelijkheid over vleesvee en fosfaatrechten

Zoogkoeienhouders kunnen onder voorwaarden worden vrijgesteld van de verplichting om over fosfaatrechten voor het vrouwelijk jongvee te beschikken.
Top