0515 23 28 50

Eenvoudige factuur voor lage bedragen

Een ondernemer moet facturen uitreiken die voldoen aan de factuurvereisten. Doet hij dit niet dan riskeert hij een boete. Bovendien lopen zijn afnemers het risico dat zij de btw op de factuur niet in aftrek kunnen brengen. Zorg daarom dat uw facturen voldoen aan de factuurvereisten. Daarbij is het handig om te weten dat voor facturen niet hoger dan € 100 (inclusief btw) een eenvoudige factuur kan worden uitgereikt.

Als het factuurbedrag (inclusief btw) niet hoger is dan € 100 is het mogelijk om een eenvoudige factuur uit te reiken. Een eenvoudige factuur moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

  1. datum van uitreiking;
  2. uw naam en adres;
  3. welke goederen of diensten zijn geleverd;
  4. het te betalen btw-bedrag of de gegevens aan de hand waarvan dit btw-bedrag kan worden berekend.

Let op! Bij leveringen en diensten naar en in het buitenland kunt u over het algemeen geen eenvoudige factuur uitreiken. U zult dan een volledige factuur moeten uitreiken. Overleg hierover met onze adviseurs.

Wijziging van oorspronkelijke factuur
Als u een oorspronkelijke factuur wijzigt, kunt u ook een eenvoudige factuur uitreiken. Naast de gegevens van de eenvoudige factuur moet u dan wel een verwijzing naar de oorspronkelijke factuur opnemen.

Top