0515 23 28 50

Einde discussie over 150-kilometergrens

De discussie over de 150-kilometergrens in de 30%-regeling lijkt beslecht. Op vrijdag 4 maart 2016 besliste de Hoge Raad namelijk dat deze grens geen inbreuk vormt op het vrije werknemersverkeer.

Sinds 1 januari 2012 is de 30%-regeling voor ingekomen werknemers fors gewijzigd. Een van die wijzigingen betreft de 150-kilometergrens. Door die grens geldt de 30%-regeling kort gezegd alleen als een ingekomen werknemer in de 24 maanden vóór zijn eerste werkdag in Nederland langer dan 16 maanden op een afstand van meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens woonde.

Let op! Door de invoering van de 150-kilometergrens komen werknemers uit het grensgebied, zoals België, Luxemburg, Noord-Frankrijk en een deel van Duitsland niet meer in aanmerking voor de 30%-regeling.

EU-proof
Sinds de invoering van het 150-kilometercriterium staat deze grens al ter discussie. Aan die discussie lijkt nu vooralsnog een einde gekomen. Volgens de Hoge Raad leidt de 30%-regeling niet tot een systematische duidelijke overcompensatie van de werkelijk gemaakte extraterritoriale kosten en vormen de limieten in deze regeling - zoals de 150 km-grens en het 30% percentage - geen inbreuk op het vrije werknemersverkeer.

Top