0515 23 28 50

Erfgenamen beter beschermd tegen schulden

Door een wijziging van het erfrecht worden erfgenamen beter beschermd tegen onverwachte schulden van de erflater.
Top