0515 23 28 50

Extra betaling jonge landbouwers 2020

Jonge landbouwers kunnen een extra betaling krijgen, bovenop de basis- en vergroeningsbetaling.
Top