0515 23 28 50

Feitelijke beschikkingsmacht percelen

Gepachte gronden met ernstige gebruiksbeperkingen tellen niet mee voor de mestwetgeving.
Top