0515 23 28 50

Flexibilisering scheurverbod in Natura 2000-gebieden

Verbod kan worden opgeheven, indien ter compensatie buiten Natura 2000-gebieden evenveel hectares blijvend grasland worden aangewezen als ecologisch kwetsbaar
Top