0515 23 28 50

Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2016

Forse stijging pachtnormen in pachtprijsgebieden met overwegend melkveehouderij en in noordoostelijk akkerbouwgebied.
Top