0515 23 28 50

Fosfaatproductie veestapel onder plafond, stikstofproductie erboven

Stikstofproductie ligt in 2017 boven het plafond zoals vastgelegd in de derogatiebeschikking.
Top