0515 23 28 50

Fosfaatrechten komen toe aan opfokker

Het gedurende langere periode opfokken van jongvee gaat verder dan alleen het in- en uitscharen van vee.
Top