0515 23 28 50

Fosfaatrechten melkvee per 1 januari 2017 ingevoerd

Aantal fosfaatrechten wordt gebaseerd op het aantal stuks melkvee op 2 juli 2015 en de forfaitaire fosfaatexcretie.
Top