0515 23 28 50

Fosfaatverrekening aanvragen voor 31 december

Indien te veel fosfaat is aangewend op bouwland, kan onder voorwaarden een deel van de fosfaatnorm 2017 overgeheveld worden naar 2016.
Top