0515 23 28 50

Gebruik tarragrond op ander perceel niet toegestaan

Grond of baggerspecie mag alleen gebruikt worden worden als dit van tevoren wordt gemeld onder overlegging van een milieuhygiënische verklaring
Top