0515 23 28 50

Geen bedrijfstoeslag op afgegraven percelen

Geen uitbetaling toeslagrechten op in het najaar afgegraven percelen, omdat er niet het gehele jaar sprake is van landbouwgrond
Top