0515 23 28 50

Geen bedrijfstoeslag vanwege verhinderen opmeten percelen

Geen fysieke scheiding aanwezig tussen door verschillende landbouwers opgegeven gewaspercelen
Top