0515 23 28 50

Geen beschikking fosfaatrechten ontvangen? Onderneem actie!

Sommige bedrijven met melkvee, met name jongveeopfokbedrijven en vleesveebedrijven met vrouwelijk jongvee, hebben (nog) geen beschikking ontvangen.
Top