0515 23 28 50

Geen fosfaatrechten voor zoogkoeien

Geen fosfaatrechten voor zoogkoeien en stierkalveren op vleesveebedrijf, wel voor vrouwelijk jongvee dat geregistreerd stond onder de diercategorieën 101 en 102 en nooit heeft gekalfd.
Top