0515 23 28 50

Geen handhaving vergunningplicht beweiden en bemesten

Voor het weiden van vee en het bemesten van gronden is in beginsel een vergunning nodig.
Top