0515 23 28 50

Geen verzekeringsplicht voor de zzp’er

Er komt geen verzekeringsplicht voor de zzp'er (zelfstandige zonder personeel). U moet zelf zorgen voor uw verzekeringen tegen bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, maar ook voor een aanvullende oudedagsvoorziening. Die vrijwilligheid en verantwoordelijkheid blijft bij de zzp'er. Het kabinet wil deze groep ondernemers wel faciliteren, voorlichten en ondersteunen bij het organiseren van hun eigen bescherming.

Rapport over de zzp'er
In mei 2014 is een onderzoek gestart naar de oorzaken en gevolgen van de opkomst van zzp'ers in Nederland. De onderzoeksresultaten zijn afgelopen vrijdag, 2 oktober 2015, gepubliceerd in het rapport IBO Zelfstandigen zonder personeel. Uit een reactie van het kabinet op dit rapport volgt dat er geen verplichte verzekeringen komen voor de zzp'er. Wel zet het kabinet in op een toegankelijke bescherming door de zzp'er nog meer bewust te maken van het belang van bijvoorbeeld een goede oudedagsvoorziening en gepaste maatregelen tegen de gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Pensioen
Als zzp'er bepaalt u zelf of u naast de AOW nog een aanvullende oudedagsvoorziening wil. Dat kan bijvoorbeeld via de Fiscale Oudedagsreserve (FOR) in de inkomstenbelasting of via een lijfrente. Om het voor zzp'ers makkelijker te maken om pensioen op te bouwen, heeft het kabinet ook enkele maatregelen genomen. Zo hoeft u niet in te teren op reeds opgebouwd pensioen als u een beroep moet doen op de bijstand. Ook krijgen beginnende zzp'ers per 1 januari 2016 langer de tijd om te beslissen of zij willen blijven deelnemen aan het pensioenfonds van hun voormalig werkgever.

Arbeidsongeschiktheid
Uit het hierboven genoemde onderzoek komt naar voren dat op dit moment één op de drie zzp'ers zich tegen arbeidsongeschiktheid verzekert. Er zijn drie verzekeringsmogelijkheden:

  • vrijwillige verzekering tegen ziekte en/of arbeidsongeschiktheid bij een particuliere verzekeraar;
  • vrijwillige verzekering bij het UWV, speciaal voor startende ondernemers uit loondienst of uit een uitkeringssituatie
  • vangnetverzekering voor moeilijk verzekerbare zzp'ers.

Let op! De premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn onder voorwaarden aftrekbaar in de inkomstenbelasting.

Om de bekendheid van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen te vergroten en om zzp’ers bewuster te maken van de risico’s op arbeidsongeschiktheid en de verzekeringsmogelijkheden start het kabinet een voorlichtingscampagne.

Top