0515 23 28 50

Geld lenen van de BV

Leent u geld van uw bv, dan kunt u dit doen in uw hoedanigheid als werknemer of als aandeelhouder. Het is belangrijk om dit van tevoren vast te stellen, want de fiscale gevolgen zijn in beide situaties anders. We gaan hier in op de situatie dat u als werknemer van de bv leent.

Bij personeelsleningen kan sprake zijn van een rentevoordeel. Dat is het geval als u geen of minder rente betaalt over de lening dan bij een kredietverlener. Het rentevoordeel is belast tegen de waarde in het economisch verkeer. Deze waarde kunt u bepalen door de rente van verschillende banken te vergelijken. Het belaste rentevoordeel kan worden opgenomen in de 'vrije ruimte' van de werkkostenregeling.

Uitzondering
Er is een uitzondering als de personeelslening wordt gebruikt voor de eigen woning. Met ingang van 2016 moet het rentevoordeel van een dergelijke lening tot uw belastbaar loon worden gerekend. Het voordeel is 'loon in natura' waarover uw bv als werkgever verplicht loonheffingen moet berekenen. Het belaste rentevoordeel mag dus niet worden opgenomen in de 'vrije ruimte' van de werkkostenregeling. Wel mag u het belastbare eigenwoningrentevoordeel in aftrek brengen binnen de eigenwoningregeling in uw aangifte inkomstenbelasting.

Gebruikt u de personeelslening voor het kopen van een (elektrische) fiets of elektrische scooter, dan geldt een nihilwaardering en is het rentevoordeel dus onbelast.

Let op! Soms kan de Belastingdienst zich op het standpunt stellen dat een personeelslening voor een dga niet mogelijk is. Dit is met name het geval als de mogelijkheid van een personeelslening alleen openstaat voor de dga zelf en niet voor andere werknemers van de bv.

Top