0515 23 28 50

Gepachte grond telt toch niet mee

Pachtovereenkomst stelt dermate beperkingen aan het gebruik van de percelen, dat deze niet meetellen voor de mestwetgeving.
Top