0515 23 28 50

Grenzen aan toepassing BEX melkvee

Ondergrens ingesteld voor de melkproductie per koe en bovengrens voor het aandeel jongvee.
Top