0515 23 28 50

Grond niet in gebruik bij landbouwer

Landbouwer heeft wel een grondgebruiksverklaring afgesloten, maar niet het exclusieve gebruiksrecht van de grond
Top