0515 23 28 50

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Landbouwer heeft niet de feitelijke beschikkingsmacht over percelen natuurlijk grasland
Top