0515 23 28 50

Grond telt niet mee voor mestplaatsingsruimte

Bestemming grond in bestemmingsplan is niet bepalend, maar kan wel een indicatie zijn voor of er sprake is van landbouwgrond.
Top