0515 23 28 50

Handhaving fosfaatrechtenstelsel

Bij een overschrijding van het fosfaat- of stikstofplafond kan een extra generieke korting op alle fosfaatrechten voor niet grondgebonden melkveehouders volgen.
Top