0515 23 28 50

Herbeschikking fosfaatrechten bij onvoldoende productiecapaciteit

Het aantal toe te kennen fosfaatrechten mag de verwachte behoefte van het bedrijf aan rechten niet overschrijden.
Top