0515 23 28 50

Huizenbezitters niet de dupe van te hoge hypotheek

Door verwarring over de regels rondom energiebesparende maatregelen hebben diverse hypotheekaanbieders te hoge hypotheken verstrekt. Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst heeft laten weten dat dit geen fiscale gevolgen heeft voor de hypotheekrenteaftrek van huizenbezitters.

Loan-to Value
Wilt u een hypotheek afsluiten, dan kan dit in 2016 tot maximaal 102% (2015: 103%) van de waarde van het koophuis. De verhouding tussen de hoogte van de lening en de waarde van het huis heet Loan-to-Value (LTV). Deze LTV gaat stapsgewijs omlaag naar 100% in 2018. Wilt u energiebesparende maatregelen, zoals dak- en gevelisolatie, meefinancieren, dan kunt u een hogere hypotheek krijgen. Deze kosten mogen worden meegefinancierd in een hypothecair krediet voor zover dit krediet niet meer bedraagt dan 106% van de taxatiewaarde van de woning.

Verwarring
Over de regels voor een hogere hypotheek bij besteding van een gedeelte van de lening aan energiebesparende maatregelen, is verwarring ontstaan. Hierdoor zijn sommige huizenbezitters met een minimale investering aan energiebesparende maatregelen, een hypotheek aangegaan voor maximaal 106% van de waarde van hun woning. Ondanks dat dit niet de bedoeling is, zijn er geen fiscale consequenties.

Geen fiscale schade
Huizenbezitters lopen, ondanks de mogelijk niet correct toegepaste LTV-ratio van 106%, geen fiscale schade op en de rente op hun te hoge hypotheek is gewoon aftrekbaar, mits natuurlijk de lening is aangewend voor de eigen woning.

Top