0515 23 28 50

Innovatieregelingen onverminderd populair onder mkb-bedrijven

Het mkb profiteert volop van de WBSO. Uit de jaarrapportage 'Focus op speur- en ontwikkelingswerk 2015' blijkt dat het afgelopen jaar bijna 23.000 Nederlandse bedrijven een voordeel uit innovatieregelingen hebben behaald van bijna 1 miljard. Het mkb vormt met ruim 97% de grootste groep gebruikers van de WBSO en de RDA.

De jaarrapportage 'FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk 2015' is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het verslag bevat gedetailleerde gegevens over de WBSO en de RDA in 2015.

Innovatieregelingen
De WBSO is één van de belangrijkste fiscale stimuleringsregelingen voor innovatie. Hiermee kunnen bedrijven hun loonkosten voor Speur & Ontwikkelingswerk verlagen. De RDA (Research & Developmentaftrek) verlaagt de overige S&O-kosten en uitgaven. Sinds 1 januari 2016 zijn de WBSO en de RDA samengevoegd tot één regeling onder de naam WBSO.

Top