0515 23 28 50

Inspectie SZW zet in op RI&E-controles

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) verplicht voor alle werkgevers, maar ook voor bedrijven met regelmatige bezoekers.
Top