0515 23 28 50

Inspraak voortaan verplicht bij verlenen natuurvergunningen

Bevoegd gezag moet een ontwerpbesluit voor een natuurvergunning ter inzage leggen.
Top